Journals

 • Szakoktatás

  A Szakoktatás 1986 és 2011 között évente 10 alkalommal megjelenő folyóirat volt. Az 1985-tel megszűnt Szakmunkásnevelés hagyományaira épített, figyelembe véve a szakközépiskolák és a technikusképzés növekvő szerepét. Kiadója az Országos Pedagógiai Intézet (1986-1990), majd a Nemzeti Szakképzési Intézet (1991-2006), illetve az Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet (2007-2011) volt. A folyóirat évfolyamainak számozása sajátos: az 1986-os első évfolyam után néhány éven át a (megszűnt) Szakmunkásnevelés évfolyamszámát is feltüntetik (1987: 2./38. évf. - 1993: 6./43. évf.), 1994-től (44. évf.) csak az utóbbit. 


  Az archív folyóirat feldolgozása/feltöltése folyamatban van.

 • Felnőttképzés

  A 2003 és 2011 között megjelent Felnőttképzés a Nemzeti Felnőttképzési Intézet folyóirata volt. Magazin formában a felnőttoktatással foglalkozó szakemberek munkáját segítette. Megszűnése után profilját a Szak- és Felnőttképzés folyóirat vitte tovább (2012-2015). 


   Az archív folyóirat feldolgozása/feltöltése folyamatban van

 • Szakképzés Magyarországon / Vocational Education in Hungary

  Az időszaki kiadvány elsőrendű célja a hazai szakképzési környezet bemutatása, céljainak és eredményeinek kommunikálása volt az idegennyelvű olvasóközönség felé. Nyomtatott formában két szám jelent meg (Vocational Education and Training in Hungary 2013, Vocational Education in Hungary 2014). A magyar nyelvű változatok (Szakképzés Magyarországon 2014, Szakképzés Magyarországon 2015) csak digitális alakban jelentek meg. 


  A kiadvány teljes állománya hozzáférhető és lapszámonként letölthető.

 • Életpálya-tanácsadás

  A folyóirat a TÁMOP-2.2.2-12/1-2012-0001 azonosítószámú „A pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése” című kiemelt projekt tudományos-ismeretterjesztő stílusban megjelenő szaklapja. A folyóirat − a kiemelt projekt első akciótervi időszakának hagyományait folytatva − az életpálya-tanácsadás és a pályaorientáció témakörében közöl érdekes és naprakész információkat az érintett szakemberek számára.  A projekt keretében  a folyóirat előbb „Életpálya-tanácsadás" címmel jelent meg, öt dupla lapszám terjedelemben (2009-2011), majd „Életpálya-tanácsadás folyóirat" címmel, hét lapszámmal (2013-2015).


  A folyóirat teljes állománya hozzáférhető, lapszámonként letölthető.

 • Szakmunkásnevelés

  A Szakmunkásnevelés a korábbi Iparitanulóképzés folyóirat utódja. E címmel 1964-ben jelent meg először, 15. évfolyamként (folytatva az Iparitanulóképzés évfolyam-számozását). Utolsó megjelenése: 1985 (36. évfolyam). A folyóirat elsősorban a szakmunkásképzésben dolgozó szakemberek (pedagógusok, szakoktatók, nevelőtanárok) munkáját segítette. Kiadója a Munkaügyi Minisztérium szakoktatási főosztálya (1981-ig), később a Művelődésügyi Minisztérium szakoktatási főosztálya (1982-1985). A folyóirat profilját 1986-tól a Szakoktatás folyóirat vitte tovább.


  A folyóirat feldolgozása későbbi terveink közt szerepel.

 • Szak- és Felnőttképzés

  A Szak- és Felnőttképzés a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 2012-ben indult folyóirata; megjelenése 2016 óta szünetel. A folyóirat változó számú lapszámmal jelent meg (2012: 4; 2013: 12+1, 2014: 8+1; 2015: 10+1 lapszám).  A magazin jellegű folyóirat elsősorban a szakképzésben és felnőttképzésben dolgozók munkáját segíti információkkal, módszertani anyagokkal és jogértelemezési szaktanácsokkal; a szeptemberi tanévkezdésre megjelenő Tanévnyitó-különszám a legfontosabb változásokról tájékoztat. A folyóirat 2015-ös tematikus évfolyama a szakképzési rendszer átalakulását mutatja be: a törvényi szabályzás változásait (1. szám), összefoglalja a szakképzési centrumokban megszerezhető szakképesítéseket (2-3. szám) és részletesen bemutatja az egyes régiók szakképzési centrumaihoz tartozó iskolákat (4-10. szám).


  A folyóirat teljes állománya hozzáférhető és lapszámonként letölthető.

 • Szakképzési Szemle

  A Szakképzési Szemle  tudományos jellegű folyóirat volt, amely a szakképzéssel és felnőttképzéssel kapcsolatos elméletekről, kutatásokról és vitákról adott hírt, valamint áttekintést adott Európa és a világ szakképzéséről. 1985 és 2015 között jelent meg, évi négy alkalommal (kivétel 2012: 1 lapszám, illetve 2013: 3 lapszám). Kiadása jelenleg szünetel.  A folyóirat kiadói időrendben: az Országos Pedagógiai Intézet Szakképzési Igazgatósága (1985-1989), az Országos Pedagógiai Intézet és a Magyar Szakképzési Társaság (1990/1-2. szám); a Nemzeti Szakképzési Intézet és a Magyar Szakképzési Társaság (1990/3. szám - 2006), a Magyar Szakképzési Társaság és a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet (2007-2012); a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szak- és Felnőttképzési Igazgatósága (2013); a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (2014-2015). 


  A folyóirat feldolgozása/feltöltése folyamatban van, számos lapszám letölthető.